BRÆND IGENNEM MED INTEGRITET OG FULD STYRKE

Vil du være med til at skabe en kultur, hvor levende kommunikation gør ord til handling?

Hvor de bedste idéer bliver hørt? Og hvor alle gode kræfter kommer i spil,

så vi i fællesskab forvandler problemer til løsninger?

 

BRINGER DU ALLE GODE KRÆFTER I SPIL?

 

Levende kommunikation sætter os i bevægelse - og gør ord til handling

Din krop og din stemme er din forbindelse til de andre. Jeg hjælper med at sætte dig fri, så du mestrer din autentiske gennemslagskraft. 

Sådan er du med til at skabe en kultur, hvor de bedste idéer bliver hørt. 

En kultur, hvor viden og kreativitet krydsbestøver hinanden, 

så vi i fællesskab forvandler problemer til løsninger.

Kun på den måde, bringer vi alle gode kræfter i spil og skaber den nødvendige synergi,

der giver sunde, slidstærke relationer og resultater.

 

Book et skræddersyet træningsforløb, en workshop eller et foredrag, der får dit og dine medarbejderes mod, styrke og kompetencer til at brænde igennem – uanset hvilken platform I kommunikerer på.

ILIA SWAINSON

Retoriker (KU), klassisk sanger og performancetræner

Ekspert i performance & autentisk gennemslagskraft

1/5

Foredrag/Events

Workshops

Ledertræning

Pitchtræning

Medietræning

Koncerter

Speak- og

Stemmetræning

Værtstræning

 
 
STANDARDBETINGELSER

KUNDEN FORESTÅR:

Hvis ikke andet er aftalt forestår I som kunder lydudstyr, scenefaciliteter, al teknik vedr. projektor, indkaldelse af deltagere, og har al kommunikation, administration og økonomi forbundet med forplejning og etablering af de fysiske rammer omkring arrangementet.

TRANSPORT

Hvis der som led i arrangementet er bestilt flybilletter eller anden transport, som på grund af restriktioner ikke kan refunderes, faktureres kunden det fulde beløb uanset grunden til aflysning af opgaven. 

 

ÆNDRINGER ELLER AFLYSNING

Aftalen er gældende for begge parter. Ved aflysning indtil to måneder før afholdelse, opkræves halvt honorar.

 

Ønske om ændringer ift. tidspunkt og rimelig justering af indhold imødekommes så vidt det overhovedet er muligt indtil 14 dage før arrangement eller forløbsstart.

 

FAKTURERING

Faktura for honorar og transport fremsendes til betaling, så snart aftalen er indgået.

EKSTRAORDINÆRE BETINGELSER I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUS 
Opdateret d.13.marts 2020 - forlænget frem til og med 13.april.
 
Hvis I ønsker at udsætte indgåede aftaler i de kommende 14 dage, giver jeg ekstraordinært mulighed for at flytte datoen uden ekstra omkostninger for mine kunder. Undtaget ekstra transportudgifter. Som det fremgår under standard betingelser betales alle fakturaer naturligvis indenfor betalingsfristen.
Med ønsket om at vi passer på os selv og hinanden, tænker kreativt og ansvarligt, så både vores fysiske, økonomiske og samfundsmæssige sundhed kommer så hurtigt som muligt i balance igen.
 
ILIA SWAINSON
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter - sorte cirkel
  • LinkedIn - sorte cirkel
  • YouTube