STEMMETRÆNING for topledere

Individuelt tilpassede forløb til topledere, der er afhængige af deres stemmer ved præsentationer, daglige møder og samtaler med kunder og medarbejdere.

PER-SONA betyder gennem-lyd. Stemmen er vores personlige fingeraftryk i lyd. Styr på stemmen øger talerens muligheder for at øve indflydelse. En fri stærk stemme giver taleren grounding og gennemslagskraft og tilhørerne fornemmelse af resonans og troværdighed.

Ledere i udvikling har derfor behov for at finde deres stemmes unikke styrker, og opdage hvor meget det kan rykke dem og de mennesker, de kommunikerer med.


udbytte

  • praktiske værktøjer til at styre og styrke din stemme, og udnytte alle dens virkemidler , fx tydelig artikulation, betoning, styrke, klang, tonalitet, tempo, rytme, pausering
  • øvelser til at vedligeholde din stemme, så du undgår slid, træthed og hæshed
  • inspiration til at bruge din krop og dit åndedræt mere hensigtsmæssigt
  • ro og overskud til at være i kontakt med din omverden og dem, du gerne vil påvirke.
  • bevidsthed om hvordan du bruger din stemme til at påvirke følelser og skabe den rette stemning og resonans blandt tilhørerne
  • redskaber til at håndtere evt. nervøsitet
  • stærkere, nuanceret og mere overbevisende udtryk
  • øget personlig gennemslagskraft

Eksempel på forløb
1 afklarende møde og stemmediagnose (mllm en halv og og en hel times varighed)
3 x 2 timers træning med max. to ugers mellemrum
2 x 2 timer opfølgning tilpasset din kalender og behov
Forberedelse før hver træning
Udarbejdelse af skriftligt materiale, individuelle øvelser etc.
Mailkorrespondance mellem træninger

Fri telefonisk hjælp ved akutte behov​

​ILIA SWAINSON

ILIA@ILIASWAINSON.DK | Tlf. : +45 2618 8558

facebook-ikon  instagram-logo twitter-ikon  linkedin-ikon