Hvordan du virker – og påvirker – som LEDER​

Et individuelt coaching-forløb med fokus på anerkendende og gennemslagskraftig personlig kommunikation, der afklarer hvordan lederen virker og påvirker sine medarbejdere gennem sin personlige kommunikation både verbalt og nonverbalt.

Formålet er at opbygge kommunikationsværktøjer verbalt og nonverbalt, til at styrke lederens personlige gennemslagskraft i kommunikationen med medarbejdere på en positiv og anerkendende måde, som skaber effektive resultater i en travl arbejdsdag.

Er du f.eks. dén der sidder med hovedet i computeren, når din medarbejder forsøger at nå dig, ikke helt får kommunikeret behov, forventninger og klart melder ud om deadlines på aftaler – er du hverken imødekommende, eller tydelig som leder – og det giver et dårligt udbytte og utilfredshed for begge parter.

Der arbejdes bl.a. med anerkendende retorik, direkte kommunikation, rollespil, kropssprog og stemmeføring.

INDIVIDUELLE FORLØB

FORLØB 1
3 sessions á 3 timer indenfor en måned op til en specifik præsentation.

Her får du:

 • Fokus på topperformance til den specifikke præsentation
 • En basal værktøjskasse til performance og personlig gennemslagskraft generelt.
 • Værdiafklaring/målsætnng ift. din personlige kommunikation
 • Krops og stemmetræning (ex. kropsholdning, vejrtrækning, stemmeleje, klang, artikulation og styrke)FORLØB 1 PLUS
Her får du:

3 sessions á 3 timer indenfor en måned op til en specifik præsentation PLUS 2 sessions á 2 timers opfølgning indenfor to måneder.

Her får du:

 • Fokus på topperformance til den specifikke præsentation
 • En basal værktøjskasse til performance og personlig gennemslagskraft generelt.
 • Værdiafklaring/målsætnng ift personlig kommunikationen
 • Krops og stemmetræning (ex. kropsholdning, vejrtrækning, stemmeleje, klang, artikulation og styrke).
 • Opfølgning, justeringer og forankring af de nye gode vaner og værktøjer


FORLØB 2
10 sessions á 2 timer over et halvt år

Her får du:

 • Fokus på topperformance i en bred vifte af kommunikationssituationer
 • En velassorteret værktøjskasse til performance og personlig kommunikation, som sætter dig i stand til at takle de situationer, som kræver professionel personlig gennemslagskraft for at lykkes efter hensigten.
 • Redskaber til at arbejde selvstændigt videre og sætte sig nye mål i forhold til motivation, engagement og personlig gennemslagskraft.


Værdiafklaring/målsætning ift. din personlige kommunikation, krops og stemmetræning – ex. kropsholdning, vejrtrækning, stemmeleje, klang, artikulation og styrke - indgår i alle forløb.

I FORLØB 2 lægges der vægt på et dybere og mere grundlæggende arbejde, der kan bruges ikke alene i forhold til en specifik præsentation, men i forhold til præsentations-arbejde generelt.

​ILIA SWAINSON

ILIA@ILIASWAINSON.DK | Tlf. : +45 2618 8558

facebook-ikon  instagram-logo twitter-ikon  linkedin-ikon